Αναλογικές και Ψηφιακές πηγές μουσικής

Η μουσική που ανεβαίνει στο What.CD προέρχεται από δύο κύριες πηγές: αναλογικά μέσα και ψηφιακά μέσα.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μια αναλογική πηγή μουσικής πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα όπως μια κάρτα ήχου για να μετατρέψετε τις φυσικές αλλαγές σε ένα αναλογικό μέσο σε ένα ψηφιακό αρχείο που ένας υπολογιστής μπορεί να διαβάσει. Ένα αναλογικό μέσο είναι ένα αντικείμενο που αποθηκεύει μουσική μέσω της φυσικής μεταβολής του.

Παραδείγματα:

  • Ένα μαγνητόφωνο αλλάζει την μαγνήτιση της μαγνητικής ταινίας σε μια κασέτα για την εγγραφή του ήχου. Η σύνδεση ενός κασετόφωνου σε μια συσκευή εγγραφής μπορεί να κάνει ένα ψηφιακό αντίγραφο της αναλογικής κασέτας.
  • Ένας χαράκτης δίσκου χαράζει τα αυλάκια σε ένα δίσκο βινυλίου για να δημιουργήσει μια φυσική αναπαράσταση του ήχου. Το ριπάρισμα του βινυλίου μέσω ενός προενισχυτή και σε μια κάρτα ήχου δημιουργεί ένα ψηφιακό αντίγραφο του αναλογικού βινυλίου.

Αναλογικές ηχογραφήσεις μπορούν να ριπαριστούν σε ψηφιακά αρχεία μουσικής, όπως MP3 και FLAC. Τα αρχεία δίσκων βινυλίου εγκρίνονται πάντα για ανέβασμα, αλλά απαιτείται ειδική έγκριση συντονιστή (moderator) για ανεβάσματα που προέρχονται από κασέτες και άλλα αναλογικά μέσα.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μια ψηφιακή πηγή μουσικής έχει ήδη κωδικοποιηθεί σε μορφή που ένας υπολογιστής μπορεί να διαβάσει, οπότε δεν είναι απαραίτητη η μετατροπή. Ένα ψηφιακό μέσο είναι ένα αντικείμενο που αποθηκεύει μουσική σε ψηφιακά αρχεία (μια σειρά από δυαδικά ψηφία).

Παραδείγματα:

  • CD
  • DVD
  • Super Audio CD (SACD)
  • WEB store downloads (iTunes, Amazon, κτλ.)

Ψηφιακές πηγές μουσικής μπορούν να ανεβούν στο What.CD μετά τη χρήση φασματικής ανάλυσης για τον έλεγχο για ενδεχόμενες απωλεστικές διακωδικοποιήσεις.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γίνεται ακόμα πολλή συζήτηση σχετικά με το αν οι αναλογικές και ψηφιακές πηγές ακούγονται διαφορετικά. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν την «αίσθηση» του βινυλίου και πιστεύουν ότι η μουσική σε δίσκους βινυλίου ακούγεται πιο «ζεστή» και «πλήρης». Άλλοι πιστεύουν ότι οι ψηφιακές πηγές παρέχουν μια ανόθευτη και αγνή εμπειρία ακρόασης. Το What.CD επιτρέπει και τα δύο, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε και να αποφασίσετε μόνοι σας!