Μορφές ηχητικών αρχείων

Μια μορφή ηχητικού αρχείου είναι ένας τύπος αρχείου του υπολογιστή που αποθηκεύει (εμπεριέχει) μουσική. Οι μουσικές μορφές μπορούν να είναι είτε ασυμπίεστες χωρίς απώλειες είτε συμπιεσμένες χωρίς απώλειες είτε απωλεστικές.

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (BITRATES)

Ένα bitrate (ρυθμός μετάδοσης) είναι ο αριθμός των ψηφίων (bits) που μεταφέρονται ή μεταφέρθηκαν σε μία μονάδα χρόνου. Όταν μιλάμε για μορφές μουσικής, το bitrate υπολογίζεται σε kilobits ανά δευτερόλεπτο (kbps). Κατά τη σύγκριση των αρχείων με διαφορετικά bitrates (του ίδιου τραγουδιού), το αρχείο με το υψηλότερο bitrate έχει την καλύτερη ποιότητα.

Για παράδειγμα, ένα αρχείο MP3 320kbps (CBR) μεταφέρει 320 kilobits ανά δευτερόλεπτο.

ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Ασυμπίεστες χωρίς απώλειες μορφές διατηρούν (εμπεριέχουν) όλα τα αρχικά ηχογραφημένα δεδομένα. Δεδομένου ότι η σιωπή έχει τον ίδιο αριθμό από bits ανά δευτερόλεπτο, όπως και ο ήχος, τα ασυμπίεστα αρχεία χωρίς απώλειες είναι τεράστια. Η κύρια ασυμπίεστη χωρίς απώλειες μορφή λέγεται παλμικός – κωδικός διαμόρφωσης (PCM).

Παραδείγματα:

 • WAV (PCM) (για χρήση σε Windows)
 • AIFF (PCM) (για χρήση σε Mac OS)

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Συμπιεσμένες μορφές χωρίς απώλειες ενσωματώνουν όλα τα αρχικά ηχογραφημένα δεδομένα σε λιγότερο χώρο από ότι οι ασυμπίεστες χωρίς απώλειες μορφές μέσω της συμπίεσης των δεδομένων. Δίνοντας στη σιωπή σχεδόν καθόλου bits ανά δευτερόλεπτο και συμπιέζοντας τον ήχο, ένα συμπιεσμένο αρχείο χωρίς απώλειες έχει συνήθως το μισό από το αρχικό μέγεθος ενός αρχείου ασυμπίεστου χωρίς απώλειες.

Δεδομένου ότι αμφότερες οι χωρίς απώλειες ηχητικές μορφές, ασυμπίεστες και συμπιεσμένες, διατηρούν όλα τα δεδομένα από την αρχική καταγραφή, μπορούν να διακωδικοποιηθούν μεταξύ τους χωρίς καμία απώλεια στην ποιότητα.

Παραδείγματα:

 • Free Lossless Audio Codec (FLAC)
 • Apple Lossless Audio Codec (ALAC)
 • Monkey’s Audio (APE)

ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΕΣ

Οι απωλεστικές μορφές είναι πάντα συμπιεσμένες. Οι απωλεστικές μορφές έχουν μικρότερα μεγέθη αρχείων από τις ασυμπίεστες αλλά και τις συμπιεσμένες χωρίς απώλειες μορφές, επειδή αφαιρούν κάποια από τα αρχικά δεδομένα. Συνήθως τα αφαιρούμενα δεδομένα είναι σε συχνότητες τόσο υψηλές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν εμφανείς ακουστικές διαφορές μεταξύ των απωλεστικών και μη-απωλεστικών μορφών ήχου.

Επειδή οι απωλεστικές μορφές αφαιρούν δεδομένα κατά τη διάρκεια της συμπίεσης (και έτσι χάνουν ποιότητα), απωλεστικές μορφές ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να διακωδικοποιηθούν σε μη-απωλεστικές ή άλλες απωλεστικές μορφές χωρίς να χάσουν περισσότερη ποιότητα.

Παραδείγματα:

 • MPEG Layer 3 Audio (MP3)
 • Advanced Audio Encoding (AAC)
 • Windows Media Audio (WMA)
 • Dolby Digital Audio Codec 3 (AC3)
 • DTS Coherent Acoustics Codec (DTS)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς το μέγεθος του αρχείου ενός τραγουδιού ποικίλλει ανάλογα με το αν η μορφή του τραγουδιού είναι ασυμπίεστη χωρίς απώλειες, συμπιεσμένη χωρίς απώλειες ή απωλεστική. Ας πάρουμε το κλασικό ποπ τραγούδι, Sk8er Boi της Avril Lavigne. Το τραγούδι διαρκεί 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.

Ασυμπίεστο χωρίς απώλειες – WAV (PCM): 34,3 MB

Συμπιεσμένο χωρίς απώλειες – FLAC: 25,75 MB (25% συμπιεσμένο)

Απωλεστικό – MP3 320 (CBR): 7,78 MB (78% συμπιεσμένο)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ (TRANSPARENCY)

Η διαφάνεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ακουστική ποιότητα ενός απωλεστικού μουσικού αρχείου. Ένα απωλεστικό αρχείο θεωρείται διαφανές (transparent) όταν ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ του απωλεστικού και μη-απωλεστικού αρχείου του ίδιου τραγουδιού απλά ακούγοντας και τα δύο χωρίς να γνωρίζει ποιό είναι το κάθε αρχείο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα MP3 192kbps (CBR) θεωρείται διαφανές.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Αν και υπάρχουν διάφοροι τύποι απωλεστικών και μη-απωλεστικών μορφών μουσικής, μόνο μερικού από αυτούς επιτρέπεται να ανεβαίνουν στο What.CD.

Επιτρεπόμενες μη-απωλεστικές μορφές

 • FLAC

Επειδή οι μη-απωλεστικές μορφές μπορούν να διακωδικοποιηθούν μεταξύ τους χωρίς απώλεια στην ποιότητα, η μόνη επιτρεπόμενη μη-απωλεστική μορφή στο What.CD είναι το FLAC. Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε το FLAC και να το μετατρέψετε σε ALAC (για το iTunes) ή σε οποιαδήποτε άλλη απωλεστική ή μη- απωλεστική μορφή προτιμάτε.

Επιτρεπόμενες απωλεστικές μορφές

 • MP3 (το ελάχιστο bitrate για MP3 είναι 192kbps (CBR))
 • AAC (μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε MP3 torrent, εκτός και αν έχει αγοραστεί από το iTunes και περιέχει iTunes Exclusive κομμάτια)
 • AC3 (συνήθως βρίσκεται σε DVD)
 • DTS (συνήθως βρίσκεται σε DVD)

To MP3 είναι η πιο δημοφιλής απωλεστική μορφή στο What.CD. Επιτρέπουμε αρχεία AAC που αγοράζονται από το iTunes, επειδή υπάρχουν συχνά αποκλειστικά-iTunes μπόνους κομμάτια και δεδομένου ότι το AAC είναι απωλεστικό δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές χωρίς απώλεια στην ποιότητα. Ομοίως, τα AC3 και DTS είναι μορφές μουσικής που βρίσκονται συχνά σε DVD και εφόσον είναι απωλεστικές, δεν μπορούν να μετατραπούν σε άλλες μορφές χωρίς απώλεια στην ποιότητα.