1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
(pers_v_1_0.nfo)

0. Polish eBooks Releasing Standards v. 1.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ponizsze  zasady okreslaja standardy wydawania polskich eBookow
i powstaly w wyniku dyskusji  pomiedzy przedstawicielami naste-
pujacych grup: BiL, iMN, KiOSK oraz PiSToNS.

Zasady  obowiazuja  od  dnia  22  wrzesnia  2006  i nie dotycza
releasow wydanych wczesniej.

I. KOMIKSY, MAGAZYNY I CZASOPISMA - ZASADY OGOLNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Zrodlo:

a) Releasy  powinny byc skanowane z wydania papierowego w znaj-
   dujacego sie w bardzo dobrym stanie, to jest bez  widocznych 
   defektow mechanicznych,  chyba ze taki defekt jest wina dru-
   karni lub wydawnictwa. Skaner, na ktorym release jest skano-
   wany nie moze miec  zadnych uszkodzen, ktore wplywaja na ja-
   kosc koncowego wydania.

2. Skanowanie:

a) Skany musza byc wykonywane w rozdzielczosci minimum 300 dpi.
b) W przypadku stronic czarno-bialych skany musza byc  wykonane
   w odcieniach szarosci.
c) Mozna nie skanowac stronic zawierajacych  pelnoformatowe re-
   klamy, ogloszenia drobne, plakaty.
d) Mozna nie skanowac dodatkow.
e) Wydanie zawsze powinno posiadac okladke.

3. Obrobka:

a) Dozwolone sa jedynie  dwie  szerokosci  stronicy 1280 i 1600
   pikseli.
b) Skany nie powinny  posiadac tzw. mory,  ponadto powinny  byc 
   ostre.
c) Kazda ze stron musi byc ustawiona prosto  optycznie  (maksy-
   malne odchylenie  wynosi 1,5 stopni od  pionu wzgledem linii 
   tekstu, badz ilustracji).
d) Obszary znajdujace   sie poza obrebem skanowania powinny zo-
   stac usuniete.
e) Strony nie powinny przebijac (nalezy np. podlozyc pod skano-
   wana strone kartke czarnego papieru)
f) Dozwolone jest laczenie stron -  jesli zawartosc  to uzasad-
   nia.
g) Dozwolona kompresja plikow JPG to 80%-100%.
h) Maksymalna waga pojedynczej strony nie moze przekraczac 2MB,
   odpowiednio dla stron laczonych - ilosc stron * 2MB.
i) Zabroniona  jest  konwersja skanowanych  gazet  i komiksow z 
   JPG do PDF. 
j) Zabroniona  jest  konwersja z PDF do  JPG. Jezeli komiks lub 
   magazyn zostal wydany w formacie PDF, to jesli  jest to  mo-
   zliwe to w takim  tez powinien zostac wydany na scenie (cho-
   dzi  tutaj o  poskladane PDFy - zabronione jest na  przyklad 
   konwertowanie do  JPG w celu  zdjecia  zabezpieczenia, a po-
   zniej, z JPG znowu do PDF), przy  czym  jesli zabezpieczenie 
   nie pozwala na wydanie poskladanego PDF'a, to mozna go prze-
   robic na JPG i wypuscic.

4. Pakowanie:

a) Pliki nalezy spakowac  najpierw  w pliki rar (maksymalnie po 
   5 000 000 bajtow kazdy), a nastepnie w zip dodajac do kazdej 
   paczki wlasny plik file.diz i .nfo. Archiwa ZIP powinny miec 
   nazwy skladajace sie maksymalnie z 8 znakow.

5. Nazewnictwo:

a) Releasy powinny byc nazywane wedlug schematu:

   Nazwa.(Numer).(Rok).(Nr).(TRANSL).(PDF).(WEB).(iNTERNAL).POLISH.(Magazine/Comic/Walkthrough).(PROPER)(READ.NFO).-grp

   Jezeli  release to wydanie  specjalne,  numer specjalny itp. 
   to ta informacja powinna znalezc sie po nazwie, a przed nu-
   meracja.
   
   Numer, Rok  - dotyczy gazet i czasopism lub komiksow, jezeli 
                 taka numeracje posiadaja.
   Nr          - numer kolejny w danym roku.
   TRANSL      - stosowany gdy release tlumaczony jest przez 
                 grupe
   WEB         - stosowany do releasow pochodzacych z sieci i
                 nie dostepnych w wersji papierowej
                 (poradniki, platne ziny internetowe)
   PDF         - stosowany gdy release wydawany w formacie 
                 PDF
   Magazine    - stosowany podczas wydawania gazet, czaso-
                 pism, magazynow.
   Comic       - stosowany podczas wydawania komiksow.
   Walkthrough - stosowany podczas wydawania poradnikow.

6. Nuki i propery

   Release kwalifikuje sie do znukowania jesli:

a) Brak w nim stron, jest w niewlasciwej rozdzielczosci lub la-
   mie zasady - nalezy jednak unikac properow z blahych powodow.
b) Jesli komiks lub gazeta dostepna jest do kupienia w formacie 
   PDF, a grupa wyda ja w formacie JPG, to w momencie kiedy 
   zostanie wydany na scenie poskladany PDF kupiony u wydawcy i 
   odbezpieczony, to kwalifikowane to jest jako PROPER  (i  tak
   powinno byc nazwane).
c) w PROPERZE powinno byc jasno wyszczegolnione co bylo nie tak
   w poprzednim releasie - z numerami stron w nfo oraz z przyk-
   ladami wadliwych stron w samym releasie.

II. MAGAZYNY, CZASOPISMA I PODRECZNIKI RPG - ZASADY SZCZEGOLOWE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Zrodlo

a) Material  nie moze byc darmowy, badz posiadac nakladu mniej-
   szego niz 150 egzemplarzy
b) Mozna wydac  najwyzej  10  ostatnich  numerow  w odniesieniu
   do aktualnego  numeru, lecz nie moga byc one starsze niz rok
   (nie dotyczy prasy zawierajacej literature).
c) Dzienniki nie moga byc  wydawane pozniej niz dzien po ukaza-
   niu sie.

2. Obrobka

a) Stronice  powinny  byc nazywane  w  najprostszy  sposob  tj. 
   01.jpg, 02.jpg itd...(dla  materialow  posiadajacych  maksy-
   malnie 99 stronic) lub 001.jpg 002.jpg itd... (dla gazet za-
   wierajacych wiecej  niz  99 stronic). Pliki  JPG powinny byc 
   ponumerowane zgodnie z kolejnoscia  wystepowania w danej ga-
   zecie (jezeli okladka nie jest  uwzgledniona numerujemy jako
   00.jpg, a w przypadku  wiekszej  ich ilosci 00a.jpg, 00b.jpg 
   itd.). Numeracja powinna uwzgledniac pomijane strony (jezeli
   reklama znajduje sie na stronie 69, numeracja powinna wygla-
   dac nastepujaco: 68, 70).  Informacja o pominietych stronach 
   powinna byc w nfo.

IV. KOMIKSY - ZASADY SZCZEGOLOWE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Obrobka

a) Stronice  powinny  byc nazywane  w  najprostszy  sposob  tj. 
   01.jpg, 02.jpg itd...(dla  materialow  posiadajacych  maksy-
   malnie 99 stronic)  lub 001.jpg 002.jpg itd... (dla komiksow
   zawierajacych wiecej niz 99 stronic). 


VI. KSIAZKI
~~~~~~~~~~~

1. Postanowienia ogolne


a) Podstawowym  formatem  jest RTF (DOC - gdy  ksiazka  zawiera 
   spora ilosc ilustracji), chyba ze  material zrodlowy  zostal 
   wydany  tylko w wersji  elektronicznej np. w  PDFIE i nie ma 
   mozliwsci konwersji. 

b) Inne formaty  moga  byc  dolaczone  do releasu jako dodatek, 
   jednakze nalezy unikac bezsensownego  dodawania mnostwa for-
   matow - np. po co  dolaczac PDF'a  wygenerowanego  z  Worda,
   skoro zrobienie takiego pliku to  kwestia paru sekund  (czym 
   innym juz jest PDF poskladany w programie DTP).

c) Obowiazuje  zasada  jeden  release  na jedna ksiazke - jesli 
   grupa  chce  pozniej  wydac  dana ksiazke  w  innym formacie 
   musi byc  to internal,  przy czym  po  wydaniu  releasu nie-
   finalnego mozna wydac jeszcze release finalny.

d) Do releasu trzeba dolaczyc wszelkie mapki oraz ilustracje do
   ktorych znajduja sie odnosniki w tekscie. Inne ilustracje i 
   okladka nie sa obowiazkowe.

   Mapki i okladka - w osobnym pliku graficznym (jpg, png itp)

   Ilustracje      - wstawione w tekst, najblizej jak sie da 
                     miejsca, w ktorym byly w wydaniu papie-
                     rowym. 

   Jesli ebook  zawiera ilustracje  mozna dolaczyc  do  wydania 
   druga wersje - bez ilustracji.

e) Wprowadza  sie rozgraniczenie na releasy niefinalne i final-
   ne.

   Release niefinalny - ksiazka zdatna do czytania, z drobnymi 
                        bledami i prostym formatem

   Release finalny    - wydanie ostateczne ksiazki, z doskona-
                        la korekta i formatowaniem

2. Release niefinalny musi spelniac nastepujace warunki:

a) Usuniete  wszelkie smieci Fr'a, poprawione akapity rozwalone 
   w srodku zdania, usunieta  numeracja stron, a takze podzialy 
   stron  (w sensie - po  kazdej stronie, nie  chodzi  tutaj  o 
   podzialy wstawione na przyklad przed nowym rozdzialem)  lini 
   i wyrazow.

b) Co prawda ksiazka powinna byc przeczytana, ale dopuszcza sie 
   mozliwosc  wydania  releasu bez czytania - jednakze nalezy o 
   tym napisac w nfo, a sam tekst powinien byc bardzo dokladnie 
   sprawdzony w FineReaderze i Wordzie.

c) Rozdzialy,  czesci,  podrozdzialiki  - tak jak w wydaniu pa-
   pierowym.

d) Release  niefinalny  moze byc  sformatowany w prosty, jedno-
   lity sposob.

2. Release finalny musi spelniac nastepujace warunki:

a) To, co w relasie niefinalnym, dodatkowo tekt MUSI byc  prze-
   czytany i bardzo dokladnie  sprawdzony oraz sformatowany po-
   dobnie  do  wydania papierowego  (tzn.  odpowiednie style na 
   rozdzialach i czesciach ksiazki,  wieksze wciecia przy wier-
   szach i listach itp). 

b) Akapity  powinny byc  ustawione tak jak w ksiazce lub popra-
   wione na akapity logiczne  (jesli laczenie akapitow nie bylo 
   zamierzeniem autora, a w wydaniu papierowym byly bledy).

c) Jesli  dana grupa chce wydac korekte finalna na bazie wczes-
   niejszego releasu  niefinalnego innej grupy, to musi uzyskac 
   zgode i napisac w nfo  ze  taka zgoda byla (chyba ze ksiazka 
   zostala zeskanowana po raz drugi  -  co  jest latwe do spra-
   wdzenia).

3. Nuki i propery

   Release kwalifikuje sie do znukowania jesli:

a) Brak  w nim stron, lub posiada znaczna ilosc bledow - rozwa-
   lonych akapitow,  literowek  i smieci  FR'a.  Nalezy  jednak 
   unikac PROPEROW  z  blahych  powodow, a  w interesie  grupy, 
   ktora  decyduje sie  wydac  PROPERA  lezy,  zeby  udowodnic,
   ze poprzedni release byl wadliwy.
   
b) w PROPERZE powinno byc jasno wyszczegolnione co bylo nie tak
   w poprzednim releasie a do archiwum nalezy dolaczyc porowna-
   nie dokumentow oraz liste bledow.

4. Nazewnictwo i pakowanie

a) Releasy powinny byc nazywane wedlug schematu:

   Nazwisko.Imie.Tytul.(TRANSL).(iNTERNAL).(Final).POLISH.eBook.(PROPER).(READ.NFO).-grp

   Final  - w przypadku wydania finalnego
   TRANSL - stosowany gdy release tlumaczony jest przez grupe

b) Pliki nalezy spakowac  najpierw  w pliki rar (maksymalnie po 
   5 000 000 bajtow kazdy), a nastepnie w zip dodajac do kazdej 
   paczki wlasny plik file.diz i .nfo. Archiwa ZIP powinny miec 
   nazwy skladajace sie maksymalnie z 8 znakow.

c) Ksiazka w archiwum powinna byc nazwana w nastepujacy sposob:

   Nazwisko_Imie_-_Tytul.(format) - ksiazka

   Nazwisko_Imie_-_Tytul_-_okladka.(format) - okladka

   Nazwisko_Imie_-_Tytul_-_nazwa_mapy.(format) - mapy